Friday, October 10, 2008

Patawad

PATAWAD
Ni: Arvin U. de la Peña

Patawad kung minsan

naisasama ko kayo

sa aking mga sinusulat

na hindi niyo nalalaman

Nais ko lamang ay

maging bahagi kayo

sa aking tagumpay

Patawad din kung minsan

hindi ko kayo pinapansin

Sa mga araw kasi na iyon

ay may naiisip akong

isulat na isang kuwento.

No comments: