Monday, May 24, 2021

Buhay Ng Isang Ina

Ang sinulat ko pong kanta na ito ay para sa mga ina, para sa mga ulirang ina. Maraming salamat para sa Francis Francia vlog at pumayag siya na awitin ang sinulat kong kanta na ito. Sana ay magustuhan niyo.