Friday, October 10, 2008

Para Sa Biktima Ng Rape (napublished ito)

Para Sa Biktima Ng Rape
Ni: Arvin U. de la Peña

Sumigaw ka hanggang kaya mo
Huwag kang matatakot
Banggitin mo may kasalanan
Marami ang dadamay sa iyo.

Huwag mong ipawalang-bahala
Ang nangyari sa iyo
Pagkat di na maibabalik
Ang nawasak mong pagkatao.

Hustisya pilitin mong makamit
Maawa ka sa sarili mo
Siguraduhin mong makulong
Kung sino man ang may gawa.

Nasa likod mo ay marami
Ang handang tumulong
Pagtatawanan ka lang ng may sala
Kapag di ka kumilos.

Ngayon na, ito na ang panahon
Kahit sino pa ang masagasaan
Dahil di katanggap-tanggap
Birhen mong nadungisan.

No comments: