Friday, October 10, 2008

Kasalanan Ko Ba?

KASALANAN KO BA?
Ni: Arvin U. de la Peña

Kasalanan ko ba kung ako'y magmahal ng tapat
Kasalanan ko ba kung maging masunurin ako sa gusto mo
Kasalanan ko ba kung magpatangay ako
sa haplos ng iyong pagmamahal
Kasalanan ko ba kung tumanggi ako sa'yo
Kasalanan ko ba kung pagbawalan kita
Kasalanan ko ba kung awayin kita
Kasalanan ko ba kung maiisip kita lagi
Kasalanan ko ba kung durog na ako sa'yo
Kasalanan ko ba kung sumbatan kita
Kasalanan ko ba kung sinasabi ko sa'yo na wala kang hiya
Kasalanan ko ba kung maging suwail ako
sa aking mga magulang dahil sa'yo
Kasalanan ko ba kung baliw na baliw ako sa'yo
Kasalanan ko ba kung maging mahina ako
Kasalanan ko ba kung mapaaway ako dahil sa'yo
Kasalanan ko ba kung gumawa ako ng hakbang
na hindi ko talaga nais dahil kagustuhan mo
Kasalanan ko ba kung umibig ako ng walang pag-aalinlangan
Kasalanan ko ba kung puso ko sa iyo lang talaga
Kung kasalanan man ang lahat ng ito bakit?
Bakit iniwan mo ako na ikaw ang dahilan nito?

No comments: