Wednesday, October 8, 2008

Maraming Salamat Sa Iyo

MARAMING SALAMAT SA IYO
Ni: Arvin U. de la Peña

Maraming-maraming salamat sa iyo
Kahit paano ay nabigyan mo
ng kulay ang buhay ko
Mga panahon na ako ay malungkot
Puntahan o tawagan lang kita
Ay nandiyan ka para pasayahin ako
Kahit kailan ay di mo ako binigo.

Maraming-maraming salamat sa iyo
Masakit man na aminin
Ang totoo ay nahihirapan ako
Nag-aalinlangan akong sabihin
na mahal na mahal kita
Dahil langit at lupa ang ating pagitan
Hindi ako bagay sa katulad niyo.

Maraming-maraming salamat sa iyo
Tinanggap mo ang pakikipagkaibigan ko
Itinuring mo akong katulad
ng iyongmga kaibigan,
lahat ay mababait
Hinding-hindi mo ako binibigyan
ng sama ng loob
Katulad ng ginagawa ko sa'yo.

Maraming-maraming salamat sa iyo
Kapag ako ay mayroong problema
Tinutulungan mo ako
Ayaw mo talaga na makita
Na ako ay mayroong dinaramdam
Gusto mo ako ay laging masaya
Bawat sandali ay may ngiti sa labi.

Maraming-maraming salamat sa iyo
Mga kabutihan mo sa akin
Sobra-sobra sa inaakala ko
Higit pa talaga sa kaibigan
Ang iyong turing sa akin
Magpakailan man ay di talaga ako
Mag-iisip na ikaw ay saktan kahit konti.

Maraming-maraming salamat sa iyo
Sakali man na ako ay pumanaw na
Kahit sa kabilang buhay
Hindi talaga kita makakalimutan
Dahil kahit sa internet tayo nagkakilalal
Pakiwari ko ay parang magkababata tayo
Walang pag-aalinlangan sa isa't-isa.

No comments: