Thursday, February 5, 2009

Bulaklak

BULAKLAK
Ni: Arvin U. de la Peña

Hagkan mo ang tigang kong bulaklak
Dampian mo ng iyong labi
Hanggang sa umagos ang nektar
Na siyang magdidilig sa akin.

Huwag kang mabahala
Walang nagmamay-ari sa akin
Sakali man ano ang gawin mo
Para ako ay lumigaya.

Hindi mo ba alam
Ako ay nasa paraiso
Hindi ako madaling puntahan
Nang mga taong hayok sa laman.

Paligayahin mo ako
Hanggang sa ikaw ay magsawa
Siyempre ganundin ako
Para kapwa tayo sumaya.

Magdamag nating pagsaluhan
Ang tunay na kaligayahan
Hanggang sa mapitas
Ang birhen kong bulaklak.

No comments: