Thursday, April 5, 2018

Ibigin

Inihahandog ko ang sinulat kong ito kay Ping Gomez. Nagtrabaho po siya sa tourism office sa Mandaue City.


IBIGIN
Ni: Arvin U. de la Peña

Ibigin natin ang lahat
Pag-ibig na walang kapalit
Lahat na narito sa mundo
Tao, hayop, bagay, at kalikasan.

Sa bawat araw marami tayong nakakasalamuhang tao
Anumang pag-uugali mayroon sila
Ipagpasensya at unawain dapat
Katulad ng ginagawa sa mahal sa buhay.

Hindi natin sila kauri
Pero sila ay nakakaramdam din ng sakit
Nagbibigay naman sila ng saya sa atin
Kaya pakainin at alagaan ng mabuti.

Minsan mahal, minsan mura ang halaga mayroon tayo
Anuman iyon naging makabuluhan sa atin
Hindi naman magkaroon ng saysay
Itago o kung hindi ibigay sa nangangailangan.

Nang mamulat ang ating isipan nariyan na iyan
Malaking parte sila sa buhay natin
Huwag hayaan na masira ang kalikasan
Dahil tayo na tao rin lang ang maaapektuhan.

1 comment:

Ishmael F. Ahab said...

Tama po kayo. Dapat talagang alagaan ang kalikasan.